สาสน์ จากท่านประธานบริษัท
เนื่องจากสถานการณ์น้ำมันขาดแคลน เมื่อ 20 ปี ที่ผ่านมา กระตุ้นให้เราดำเนินการนำพี ที เอ กลับมาใช้ใหม่ จากผลิตภัณฑ์ ขวดพลาสติก สายวิดีเทป ฯลฯ แม้ความจริง จะมีอุปสรรคเกี่ยวกับ สินค้าที่ผลิตจาก กระบวนการนำกลับมาใช้ ยังไม่เป็นที่นิยมในขณะนั้น จากสุภาษิต ของชาวตะวันออกที่ว่า " สินค้าอุปโภคต่างๆ ราคาแพงกว่าความเป็นจริง" ซึ่งเรายึดมั่นเป็นหลักปฏิบัติ เพื่อนำไปสู่ การพัฒนา ปรับปรุงระบบ การนำกลับมาใช้ วัสดุ พี ทีเอ สามารถแทรกส่วนแบ่งในตลาด ให้ได้ภายใต้สุภาษิตนี้ และจะดำเนินการ ปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ด้วยราคายุติธรรม
 
ปัจจุบันเรามีส่วนแบ่งในตลาดสินค้าพรมประมาณ 55 เปอร์เซ็นต์ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นไปอีก. เรามีสาขาในต่างประเทศ คือที่ประเทศไทย ซึ่งดำเนินการก่อสร้างเครื่องจักรของกระบวนการนำขวด พีอีทีมาใช้ใหม่ และขณะนี้ที่ประเทศจีน เราก็กำลังจะเปิดดำเนินการก่อสร้าง โรงงานใหม่ ในเร็วๆนี้ เราได้กำหนดนโยบายบริษัทว่า เราจะเป็นผู้รักษา ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่